Klauzula informacyjna
KLAUZULA INFORMACYJNA

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „RODO”, informujemy, że:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.5 ust.2 RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu,
10. po zamknięciu okienka, do klauzuli informacyjnej masz dostęp w górnej części strony.
zapoznałem/zapoznałam się

Status prawny

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Piotrkowie Trybunalskim jest jednostką organizacyjną Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.

Nadzór pedagogiczny sprawuje Łódzki Kurator Oświaty.

Poradnia jest jednostką budżetową i prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

Działalność placówki regulują następujące akty prawne i dokumenty:

 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz.U. 2017, poz. 59 i 949)
 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz.U. 2017 poz. 60 i 949)
 • Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r Karta Nauczyciela (Dz.U. 2017, poz. 1189)
 • Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. 2016, poz. 902)
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno – pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 199 z póź. zmianami),
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 11 grudnia 2002r. w sprawie ramowego statutu poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej (Dz. U. Nr 223, poz. 1869 z późn. zmianami)),
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 września 2008 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno – pedagogicznych (Dz. U. Nr 173, poz. 1072),
 • Uchwała Rady Miejskiej w Piotrkowie Trybunalskim Nr XXXV/605/2001 z dnia 25 kwietnia 2001 roku w sprawie utworzenia Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Piotrkowie Trybunalskim i nadania jej statutu,
 • Zarządzenie Nr 52/2015 Łódzkiego Kuratora Oświaty z dnia 7 sierpnia 2015 roku w sprawie wskazania poradni psychologiczno – pedagogicznych w województwie łódzkim, w których działają zespoły orzekające wydające orzeczenia i opinie dzieciom niewidomym, słabo widzącym, niesłyszącym, słabo słyszącym i dzieciom z autyzmem oraz wskazania specjalistycznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w której działają zespoły orzekające,
 • Umowa użyczenia Nr 1371/IM/I/09, zawartą w dniu 01.12.2009 roku w Piotrkowie Tryb. pomiędzy Miastem Piotrków Trybunalski, reprezentowaną przez: Wiceprezydenta Miasta – Adama Karzewnika zwanym w treści umowy Użyczającym a Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną, reprezentowaną przez: – Elżbietę Szarapę – Dyrektora, – Elżbietę Wróblewską – Księgową Poradni zwanymi w treści umowy Biorącym do używania,
 • Statut Poradni

 

Podmiot udostępniający informację:
Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Piotrkowie Trybunalskim
odpowiada: Anetta Szadkowska
data: 15-09-2017
wytworzył: Anetta Szadkowska
data: 15-09-2017
data: 15-09-2017
Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

 • 04-01-2016 - Edycja treści
 • 05-12-2015 - Uwzględnienie wytycznych WCAG 2.0

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 1217