Klauzula informacyjna
KLAUZULA INFORMACYJNA

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „RODO”, informujemy, że:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.5 ust.2 RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu,
10. po zamknięciu okienka, do klauzuli informacyjnej masz dostęp w górnej części strony.
zapoznałem/zapoznałam się

Organizacja

Organami poradni są:

  • dyrektor poradni,
  • rada pedagogiczna

Schemat organizacyjny

Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w placówce specjalistów oraz pracowników administracji i obsługi.

Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem, realizującym zadania wynikające ze statutu. W jej skład wchodzą wszyscy specjaliści zatrudnieni w poradni.

Szczegółowe kompetencje organów Poradni określa Statut Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Piotrkowie Trybunalskim.

Szczegółową organizację poradni w danym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny. Arkusz opracowywany jest przez dyrektora do dnia 30 kwietnia każdego roku z uwzględnieniem planu pracy oraz planu finansowego poradni. Zatwierdza go organ prowadzący poradnię do dnia 31 maja danego roku.

Organizację zajęć na rzecz dzieci i młodzieży, ich rodziców, opiekunów prawnych oraz nauczycieli określa „tygodniowy rozkład zajęć” ustalony przez dyrektora na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego.

Podmiot udostępniający informację:
Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Piotrkowie Trybunalskim
odpowiada: Anetta Szadkowska
data: 28-08-2017
wytworzył: Anetta Szadkowska
data: 28-08-2017
data: 28-08-2017
Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

  • 05-12-2015 - 05-12-2015 - Uwzględnienie wytycznych WCAG 2.0
  • 26-06-2013 - Edycja treści
  • 25-06-2013 - Edycja treści
  • 03-09-2010 - Edycja treści

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 1269