Klauzula informacyjna
KLAUZULA INFORMACYJNA

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „RODO”, informujemy, że:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.5 ust.2 RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu,
10. po zamknięciu okienka, do klauzuli informacyjnej masz dostęp w górnej części strony.
zapoznałem/zapoznałam się

Sposób załatwiania spraw

Elektroniczna skrzynka podawcza

Z różnych form pomocy Poradni mogą korzystać:

  • uczniowie szkół mających siedzibę w rejonie działania Poradni, ich rodzice/prawni opiekunowie i nauczyciele,
  • dzieci uczęszczające do przedszkoli, mających siedzibę w rejonie działania Poradni, ich rodzice / prawni opiekunowie i nauczyciele,
  • dzieci nie uczęszczające do przedszkoli, ale zamieszkałe w rejonie działania poradni, ich rodzice / prawni opiekunowie.

Teren działania Poradni obejmuje miasto Piotrków Trybunalski.

W zakresie zadań dodatkowych powierzonych przez Łódzkiego Kuratora Oświaty, za zgodą organu prowadzącego, Poradnia wydaje orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego oraz orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania, indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dla dzieci niewidomych i słabo widzących, dzieci niesłyszących i słabo słyszących oraz dzieci z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera z terenu powiatów: piotrkowskiego, grodzkiego piotrkowskiego, bełchatowskiego, opoczyńskiego, radomszczańskiego i tomaszowskiego.

Korzystanie z pomocy udzielanej przez Poradnię jest dobrowolne i nieodpłatne.

O udzielenie określonej formy pomocy wnioskuje rodzic/prawny opiekun lub pełnoletni uczeń, a w przypadku zadań realizowanych na terenie przedszkola/szkoły/placówki wnioskuje ich dyrektor w uzgodnieniu z rodzicami

Wizytę w poradni można umówić w następującej w formie:

  • telefonicznie pod nr tel. 44 646 53 16
  • osobiście w sekretariacie placówki w godzinach jego pracy.

Sekretariat poradni (pok. nr 20) przyjmuje interesantów od poniedziałku do piątku:

Dzień tygodniaGodziny pracy
poniedziałek9.00-17.00
wtorek9.00-17.00
środa9.00-15.00
czwartek9.00-15.00
piątek9.00-15.00

Wnioski o wydanie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, indywidualnego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego, indywidualnego nauczania, zajęć rewalidacyjno – wychowawczych oraz opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka przyjmowane są w czwartki i w piątki w godzinach 9.00 – 15.00.

Klient jest umawiany do właściwego specjalisty na najbliższy wolny termin wizyty lub inny, dogodny dla niego, w godzinach pracy poradni.

Sprawy załatwiane są wg kolejności wpływu w terminach określonych w przepisach.

Poradnia działa w ciągu całego roku szkolnego jako placówka, w której nie są przewidziane ferie.

Druki do pobrania:

 

Podmiot udostępniający informację:
Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Piotrkowie Trybunalskim
odpowiada: Anetta Szadkowska
data: 15-09-2017
wytworzył: Anetta Szadkowska
data: 15-09-2017
data: 15-09-2017
Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

  • 22-03-2016 - Edycja treści
  • 28-01-2016 - Edycja treści
  • 04-01-2016 - Edycja treści
  • 05-12-2015 - EUwzględnienie wytycznych WCAG 2.0
  • 04-09-2010 - Edycja treści

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 1262